Skal jeres skole være med?

Information om Åben Skole-forløb

Vi vil rigtig gerne samarbejde med de lokale skoler i området for at præsentere og inkludere børn og unge i IF Stadions foreningsliv. Se med her for mere information: 

Pris: 
Gratis!

Hvem: 3.-7. klassetrin

Hvilke klasser: Forløb kan både være med 1 klasse eller 2 klasser sammen

Aftaler: Der er aftales et tidspunkt for skoleforløbene mellem IF Stadions skoleforløbsansvarlige og læreren i den pågældende klasse(r)

Afvikling: Timerne afvikles (typisk) i klassens idrætstimer

Varighed: Typisk mellem 3-6 uger, alt efter hvad der passer til skolernes kalender

Sted: Undervisningen foregår i EnergiCenter Voldparken Hallen (Åkandevej 31, 2700 Brønshøj)

Materialer: IF Stadion stiller alle rekvisitter, hal og instruktører til rådighed

Lærernes rolle: Lærere og pædagoger i klassen, har stadig det pædagogiske ansvar i undervisningen, og er med til at facilitere øvelser

Omklædning: EnergiCenter Voldparken har desuden badefaciliteter, til før og efter undervisningen


IF Stadion er blevet tildelt haltid på nogle specifikke tidspunkter på nogle specifikke dage. Kontakt IF Stadions get2sport-studentermedarbejder Mathilde Kragh for at få mere information om hvilke dage og tidspunkt, der vil være mulige for et Åben Skole-forløb.


I flere år har IF Stadion udbudt Åben Skole-håndboldforløb for Korsager-, Tingbjerg-, Husum- og Brønshøj Skole.