Kontingent

IF Stadion har skiftet bank, husk at overføre dit kontingent til den nye bankkonto.

Kontingentet betales månedsvis, 12 måneder om året.

Kontingentet betales i holdsport, som er klubbens administrationssytem senest den 10. hver måned.

Det månedlige kontingent for Senior spillere udgør kr. 165,-.

Det månedlige kontingent for Old Boys spillere udgør kr. 155,-.

Det månedlige kontingent for ungdomsspillere udgør kr. 80,-.

Passivt kontingent opkræves én gang pr. halvår. Kontingentet er kr. 225,00 halvårligt.

Kontingentindtægterne er af stor vigtighed for klubbens eksistens.